Inbygget møbel med buffer

I regnemodellen for indbygget møbel antages en møbel-placering på 3 cm over gulvhøjde. Ønsker man en anden højde hvis man eksempelvis vil tage hensyn til et fodpanel gælder:

  • En lavere sokkel er altid mulig for ATTICCO som reol. Som skuffe- og skabsmøbel anbefales minimum 2 cm sokkel af hensyn til åbning af skuffe og låge.
  • Ønsker man en højere sokkel end 3 cm, skal man foretage et ekstra tjek via regnemodellen. Indtast i regnemodellen en ny skunkhøjde, hvor du har fratrukket det antal cm du ønsker at øge sokkel med (over basis på på 3 cm).

Eksempel: Er den reelle skunkhøjde 120 cm og man ønsker en sokkel på 18 cm, indtastes i regnemodellen en ny “teoretisk” skunkhøjde på 105 cm, der er fremkommet ved at fratrække 15 cm (18 – 3) fra de 120 cm som er den reelle skunkhøjde. Ny skunkhøjde og skråvinkel indtastes. Modellen beregner herefter om der er plads til denne sokkelhøjde.

Link til regnemodellen: Tryk her

ATTICCO møbel for indbygning leveres uden møbelben, som skal indkøbes særskilt. Du køber møbelben via menuen “Produkter & priser”.

 

Tegninger med ydermålene på ATTICCO for indbygning finder du herunder.

Mini variant: Tryk her

Lav variant: Tryk her

Høj variant: Tryk her

 

Idet ikke to loftsrum er helt ens, er det ikke muligt, at lave en eksakt indbygnings-vejledning for ATTICCO. Dertil kommer, at der kan være forskellige ønsker til hvordan møblet skal udtrykke sig i rummet. Vi har i stedet samlet nogle mere generelle råd vedr. indbygning af ATTICCO:

Indbygningsguide: Tryk her

Guidelines vedr. sikring mod brand ved indbygning

Idet Statens Bygningsregelementet (DANMARK) opdateres løbende henvises der til dette, for sikring af altid at få de mest opdaterede informationer og krav ved indbygning af møbler i skunken.
Generelt gælder at kravene ved indbygning skærpes i højden og ved indbygning i beboelseslejligheder.
For 2 plansboliger er der krav til klasse 2 beklædning – for boliger hvor gulvet ikker over 5 m over terræn – hvilket gælder for LANGT de fleste private familieboliger.
Klasse 2 beklædning skal i et vist tidsrum, fastsat til 10 minutter, kunne beskytte brændbart materiale bag beklædningerne og hindre, at der opstår brand i de hulrum, der også kan forekomme bagved.
MDF i 12 mm opfylder kravene til Klasse 2 beklædning. I ATTICCO benytter vi 15 mm MDF hvorfor kravet også opfyldes. Men ATTICCO har også en 3 mm HDF plade  der afslutter møblets skrå flade. Denne plade opfylder ikke klasse 2 kravet.
Er møblet et skab eller skuffemøbel har det i fronten en 15 mm MDF flade som låge eller skuffe-front – men det er usikkert om brandmyndighederne vil mene det er brandsikringsmæssigt tilfredsstillende.
Man kan derfor vælger at montere en mdf plade minimum 12 mm eller en 10 mm gips-plade over hdf pladen og derved sikre en fuld opfyldelse af klasse 2 kravet.
En anden mulighed er at fastholde boligens eksisterende “brand-væg”  ved at flytte denne bagud i rummet hvor møblet indbygges. Herved kommer møblet til at fungere som et fritstående møbel.
Afslutningsvist skal det gentages at ATTICCO som indbygget møbel forudsætter at der er en varm isloeret bagvæg bag møblet. Denne bagvæg vil typisk leve op til de brandmæssige krav.