Storkunder

Grote klanten
- Wij verkopen aan
alle klantgroepen -

ATTICCO -
Noget voor
noget

Alle eerdere klanten betjenes lige og ens. Als u een particuliere klant, een boligselskab of een professional bent, nadat u de ATTICCO-løsninger over een bepaalde periode hebt verhoogd, hebt u de kosten van de volumekorting verhoogd en moet u de ATTICCO-deal met uw ATTICCO-klant betalen.

Regent af rabat

Uw aankopen van ATTICCO excl. BTW en vracht, huidig ​​kalenderjaar (100%)

Uw aankopen van ATTICCO excl. BTW en vracht, vorig kalenderjaar (50%)

Wij noemen het bedrag "Korting omzet"

Wij belonen klanten die gedurende meerdere periodes trouw ATTICCO-oplossingen afnemen, waarbij u zowel in lopende als volgende kalenderjaren korting kunt krijgen op dezelfde omzet. Het maakt het ook gemakkelijker voor loyale klanten om boven het minimumbedrag uit te komen, ongeacht schommelingen in de omzet van ATTICCO-oplossingen.

Uw korting wordt aan het einde van het jaar verrekend (excl. btw en verzendkosten) op basis van uw artikelaankopen in het huidige kalenderjaar (100%) + uw artikelaankopen in het voorgaande kalenderjaar (50%) = uw kortingsomzet

NOTITIE. De kortingsomzet is niet cumuleerbaar met andere soorten kortingen of kortingen.

Kortingstarieven

Uw kortingsomzet die groter is dan € 3.300 en kleiner dan € 6.600 geeft een korting van 6%

Uw kortingsomzet die hoger is dan € 6.601 en lager dan € 9.900 geeft een korting van 7%

Uw kortingsomzet die groter is dan € 9.901 geeft een korting van 8%

Voorbeeld 1

Als je meubels hebt gekocht voor € 5.000 in 2021 en € 7.000 in 2022, ontvang je de volgende kortingen:

JAAR 2021

€ 5.000 x 1,0 = € 5.000 aan kortingsinkomsten.

€ 5.000 x 0,06 = € 300 korting.

JAAR 2022

€ 7.000 x 1,0 + € 5.000 x 0,5 = € 9.500 aan kortingsinkomsten.

€ 6.600 x 0,06 + € 2.900 x 0,07 = € 599 korting.

JAAR 2023

€ 7.000 x 0,5 = € 3.500 aan kortingsinkomsten € 3.500 x 0,06 = € 210 korting.

Totale korting 2021-2023

€ 1.109 wat overeenkomt met 9,2%.

Voorbeeld 2

Vaste jaarlijkse ATTICCO-omzet van € 2.700 (ex btw).

Jaarlijks (vanaf jaar 2)

€ 2.700 x 1,0 + € 2.700 x 0,5 = € 4.050 aan kortingsinkomsten.

€ 4.050 x 0,06 = € 243 aan korting, wat overeenkomt met een kortingspercentage van 9 %.

Voorbeeld 3

Bij een enkele bestelling van € 9.000 heeft u recht op de volgende korting:

Jaar 1

€ 9.000 x 1,0 = € 9.000 aan kortingsinkomsten.

€ 6.600 x 0,06 + € 2.400 x 0,07 = € 564 korting.

jaar 2

€ 9.000 x 0,5 = € 4.500 aan kortingsinkomsten

€ 4.500 x 0,6 = € 270 aan korting

Totale korting jaar 1 + 2

€ 834 wat overeenkomt met 9,3%

Klantspecificaties

Een particuliere klant wordt gedefinieerd op basis van zijn woon- en ontvangstadres voor meubeloplossingen.

Een woningbouwvereniging, een tussenpersoon en/of een professionele klant wordt gedefinieerd en geregistreerd op basis van zijn CVR nr.

Als u voordelen wilt verkrijgen in verband met kortingsverkopen, kunt u contact met ons opnemen via:

kontakt@atticco.dk.

Geverifieerd door MonsterInsights