Storkunder

Grote klanten
- Wij verkopen aan
alle klantgroepen -

ATTICCO -
Noget voor
noget

Alle eerdere klanten betjenes lige og ens. Als u een particuliere klant, een boligselskab of een professional bent, nadat u de ATTICCO-løsninger over een bepaalde periode hebt verhoogd, hebt u de kosten van de volumekorting verhoogd en moet u de ATTICCO-deal met uw ATTICCO-klant betalen.

Regent af rabat

Uw aankopen van ATTICCO excl. BTW en vracht, huidig ​​kalenderjaar (100%)

Uw aankopen van ATTICCO excl. BTW en vracht, vorig kalenderjaar (50%)

Wij noemen het bedrag "Korting omzet"

Wij belonen klanten die gedurende meerdere periodes trouw ATTICCO-oplossingen afnemen, waarbij u zowel in lopende als volgende kalenderjaren korting kunt krijgen op dezelfde omzet. Het maakt het ook gemakkelijker voor loyale klanten om boven het minimumbedrag uit te komen, ongeacht schommelingen in de omzet van ATTICCO-oplossingen.

Uw korting wordt aan het einde van het jaar verrekend (excl. btw en verzendkosten) op basis van uw artikelaankopen in het huidige kalenderjaar (100%) + uw artikelaankopen in het voorgaande kalenderjaar (50%) = uw kortingsomzet

NOTITIE. De kortingsomzet is niet cumuleerbaar met andere soorten kortingen of kortingen.

Voorbeeld 1

Als u in 2020 meubels heeft gekocht voor € 5.000 en in 2021 € 6.000, dan ontvangt u een korting op de omzet van:

€ 5.000 x 0,5 + € 6.000 x 1,0 = € 8500

Voorbeeld 2

Wenn Sie einen ATTICCO-Umsatz von 4000 € pro Jahr haben. Daraus ergibt sich ein aktueller Rabattumsatz von 6000 €, was einen Rabatt pro Jahr von 480 € bedeutet. Dies entspricht einem Abzinsungssatz von 12 %.

Voorbeeld 3

Bei einem Umsatz von 10.000 € in einem Jahr erhalten Sie einen Gesamtrabatt von:


Jahr 1: 6.000 € x 0,08 + 4.000 € x 0,10 = 880 €

Jahr 2: 5.000 € x 0,08 = 400 €

=> Gesamt abzinsungssatz über 2 Jahre von 12,8 %

Klantspecificaties

Een particuliere klant wordt gedefinieerd op basis van zijn woon- en ontvangstadres voor meubeloplossingen.

Een woningbouwvereniging, een tussenpersoon en/of een professionele klant wordt gedefinieerd en geregistreerd op basis van zijn CVR nr.

Als u voordelen wilt verkrijgen in verband met kortingsverkopen, kunt u contact met ons opnemen via:

kontakt@atticco.dk.