Storkunder
- Vi sælger til
alle kundegrupper -

ATTICCO -
Noget for
noget

Alle vore kunder betjenes lige og ens. Hvis du som mellemhandler, privatkunde, boligselskab eller professionel, aftager større mængder af ATTICCO løsninger over en given periode, har du også mulighed for at opnå en volumenrabat, der afspejler de besparelser vi hos ATTICCO opnår ved at betjene dig som kunde.

Beregning af rabat

Dine vareindkøb ekskl. moms og fragt i det aktuelle kalenderår (100 %)
Foregående kalenderårs vareindkøb ekskl. moms og fragt (50 %)

Vi kalder beløbet rabat-omsætning

Vi belønner de kunder der loyalt over flere perioder aftager ATTICCO løsninger, hvor du på samme omsætning kan opnå rabat både i aktuelle og foregående kalender år. Det gør det ligeledes lettere for loyale kunder at nå over minimumsmængden uagtet udsving i omsætningen af ATTICCO løsninger.

Din rabat afregnes ved årets udgang med grundlag i dine vareindkøb i det aktuelle kalenderår + 50% af dine vareindkøb i det forgående kalenderår (ekskl. moms og fragt) = Din rabatomsætning

OBS. Rabatomsætningen kan ikke kombineres med andre former for rabatter eller discounts.

Eksempel 1

Hvis du har købt møbler for 40.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. i 2022, får du en rabat-omsætning på:

40.000 kr. x 0,5 + 50.000 kr. x 1,0 = 70.000 kr.

Eksempel 2

Hvis du har en ATTICCO omsætning, der ligger fast på 30.000 kr. svarer det til en årlig rabatomsætning på 45.000 kr. Det giver dig en årlig rabat på 12 %.

Eksempel 3

Med en enkelt ordre på 70.000 DKK (i rabatomsætning) er du berettiget til følgende rabat:

År 1: 50.000 DKK x 0.08 + 20.000 DKK x 0,10 = 6.000 DKK.

År 2: 35.000 kr x 0,8 = 2800 DKK

=> samlet rabat over 2 år på 12,6 %

Kundespecifikationer

En privat kunde defineres ud fra dennes bopæl og modtageradresse for møbelløsninger.

Et boligselskab, en mellemhandler og/eller en professionel kunde defineres og registreres ud fra dennes CVR nr.

Ønsker du at opnå fordele i forbindelse med rabatomsætning, kan du kontakte os på kontakt@atticco.dk.