Customize Furniture(4)

Have you not yet measured the sloping wall? Go to the arithmetic algorithm here to find that piece of furniture

that fits perfectly with your sloping wall

Freestanding Low
(H: 72 cm)

Freestanding High
(H: 106.5 cm)

Built-in Mini
(H: 60 cm)

Built-in Low
(H: 70.5 cm)

Built-in High
(H: 105 cm)

Fritstående møbel - Lav

ATTICCO Fritstående Møbel lav er til placering op langs skunkvæg og skråvæg. Møblet har en fast topplade på 31,9 cm i dybden og en længde svarende til møblet. Der medfølger møbelben der er fleksible i højden fra 7 til 25 cm.

Møbelkorpus på ATTICCO Lav er 72 cm i højden inkl. topplade men excl. møbelben.

ATTICCO Lav sammensættes i bredden af halve og hele korpus’er på hhv. 40 og 80 cm. Møblet inddækkes af topplade og 2 x sideplade. Smalleste fritstående møbel er 43 cm og bredeste møbel er 323 cm

ATTICCO Lav kan altid sammensættes som reol og skab. Men kun det hele korpus leveres med skuffer.

ATTICCO Lav –  Hel korpus:

 • Reol – har 4 hylderum der hver har plads til 5 ringbind.
 • Skab – er reol-varianten udstyret med 2 låger i front. Lågerne åbnes ved et let tryk på fronten og har ikke behov for greb.
 • Skuffemøbel – er med 3 skuffer. Skufferne har 80% deludtræk med trykfunktion, hvilket betyder at skufferne åbnes ved et let tryk på fronten og har dermed ikke behov for greb. Skuffernes grundmål er (BxD): 71 × 29 cm, 71 × 49 cm og 71 × 54 cm

ATTICCO anbefaler at man ikke belaster et korpus med mere end 40 kg. ATTICCO skuffeudtræk er godkendt til 25 kg. ATTICCO produceres ved brug af de bedste MDF trækvaliteter i 15 mm for både korpus og inddækning. Alle overflader er fuld-lakerede. Der stilles store krav til leverandører af skuffeudtræk, beslag og forankringsjern, hvilket sikrer let samling, betjening og lang levetid. ATTICCO fremstilles hos en FSC®-certificeret producent af køkkenfronte og specialdele til møbler.

fri lav lodret

Fritstående møbel - Høj

ATTICCO Fritstående Møbel Høj er til placering op langs skunkvæg og skråvæg. Møblet har en fast topplade på 31,9 cm i dybden og en længde svarende til møblet. Der medfølger møbelben der er fleksible i højden fra 7 til 25 cm.

Møbelkorpus på ATTICCO Høj er 106,5 cm i højden inkl. topplade men excl. møbelben.

ATTICCO Høj sammensættes i bredden af halve og hele korpus’er på hhv. 40 og 80 cm. Møblet inddækkes af topplade og 2 x sideplade. Smalleste fritstående møbel er 43 cm og bredeste er 323 cm

ATTICCO Høj kan altid sammensættes som reol og skab. Men kun det hele korpus leveres med skuffer.

ATTICCO Høj – Hel korpus:

 • Reol – har 6 hylderum der hver har plads til 5 ringbind.
 • Skab – er reol-varianten udstyret med 2 låger i front. Lågerne åbnes ved et let tryk på fronten og har ikke behov for greb.
 • Skuffemøbel – er med 5 skuffer. Skufferne har 80% deludtræk med trykfunktion, hvilket betyder at skufferne åbnes ved et let tryk på fronten og har dermed ikke behov for greb. Skuffernes grundmål er (BxD): 71×29 cm, 71×39 cm og 3 skuffer a 71×54 cm.

Til det Høje møbel kan der tilkøbes bøjlestang med en frihøjde på ca. 94 cm

ATTICCO anbefaler at man ikke belaster et korpus med mere end 40 kg. ATTICCO skuffeudtræk er godkendt til 25 kg. ATTICCO produceres ved brug af de bedste MDF trækvaliteter i 15 mm for både korpus og inddækning. Alle overflader er fuld-lakerede. Der stilles store krav til leverandører af skuffeudtræk, beslag og forankringsjern, hvilket sikrer let samling, betjening og lang levetid. ATTICCO fremstilles hos en FSC®-certificeret producent af køkkenfronte og specialdele til møbler.

Indbygget møbel - Mini

ATTICCO Indbygningsmøbel Mini integreres bag en eksisterende eller ny skunkvæg. Møblet leveres med mellemplade, 2 låger og 2 hyldeplader. Møblets 2 låger er trukket ind i møblet og er i front i niveau med møblets sider og mellemplade. Møblets geometri muliggør en let og smuk montage i væggen, og forudsætter ingen afsluttende inddækning. Møblet placeres på egen tilvirket sokkel. Alternativt kan møbelben tilkøbes.

Løsningen henvender sig til rum med lave til medium høje skunke. Møblet har dimensionerne: Højden er 60,0 cm, bredden er 70,0 cm og dybden ved bundpladen er 50,0 cm og ved toppladen 14,0 cm (ydre mål).

Til korpus følger 2 låger (56,4 x 32,1 cm) der er placeret i de to lodrette rum og således at lågens front følger forkant af møblets sider og mellemplade. Lågerne åbnes via push-out beslag, hvorfor greb ikke er nødvendige. Møblet fungerer også PERFEKT uden brug af låger – som REOL.

De to hyldeplader kan placeres i 2 positioner. Center-placering deler skabsrummet i højden i 2 x 27,75 cm. Høj placering giver 32,5 cm højde i nederste rum (giver plads til A4-mapper) og 23 cm højde øverst.

ATTICCO anbefaler at man ikke belaster et korpus med mere end 40 kg. ATTICCO produceres ved brug af de bedste MDF trækvaliteter i 16 mm. Alle overflader er fuld-lakerede. Der stilles store krav til leverandører af beslag og forankringsjern, hvilket sikrer let samling, betjening og lang levetid. ATTICCO fremstilles hos en FSC®-certificeret producent af køkkenfronte og specialdele til møbler.

OBS! Vær opmærksom på om der er specielle krav til brandsikring ved brydning af skunkvæggen – specielt i etageejendomme.

Indbygget møbel - Lav

ATTICCO Indbygningsmøbel integreres bag en eksisterende eller ny skunkvæg, således at kun fronten af reol-rum, låger eller skuffefronter er synlige. Der medfølger ikke møbelben. Møblet placeres på sokkel. Ønskes møbelben kan de købes separat.
ATTICCO Lav er 70,5 cm i højden. Løsningen henvender sig til rum med medium høje skunke (større end 95 cm).

ATTICCO indbygningsmøbel består af et korpus og et funktionselement. Det indbyggede møbel sammensættes af korpus i 2 bredder på hhv. 40 og 80 cm. Smalleste møbel er 40 cm – bredeste møbel bestemmer du!

ATTICCO Lav kan altid sammensættes som reol og skab. Men kun det hele korpus leveres med skuffer.

ATTICCO Lav – Hel korpus:

 • Reol – har 4 hylderum der hver har plads til 5 ringbind.
 • Skab – er reol-varianten udstyret med 2 låger i front. Lågerne åbnes ved et let tryk på fronten og har ikke behov for greb.
 • Skuffemøbel – er med 3 skuffer. Skufferne har 80% deludtræk med trykfunktion, hvilket betyder at skufferne åbnes ved et let tryk på fronten og har dermed ikke behov for greb. Skuffernes grundmål er (BxD): 71×29 cm, 71×49 cm og 71×54 cm.

ATTICCO anbefaler at man ikke belaster et korpus med mere end 40 kg. ATTICCO skuffeudtræk er godkendt til 25 kg. ATTICCO produceres ved brug af de bedste MDF og HDF trækvaliteter i dimensionerne 15 mm for hhv. korpus og inddækning. Alle overflader er lakerede. Der benyttes kun de bedste beslag og forankringsjern, hvilket sikrer let samling og efterfølgende let betjening og lang levetid. ATTICCO fremstilles hos en FSC®-certificeret møbelproducent.

Obs! Vær opmærksom på om der er specielle krav til brandsikring ved brydning af skunkvæggen – specielt i etageejendomme.

Indbygget møbel - Høj

ATTICCO Indbygningsmøbel integreres bag en eksisterende eller ny skunkvæg, således at kun fronten af reol-rum, låger eller skuffefronter er synlige. Der medfølger ikke møbelben. Møblet placeres på sokkel. Ønskes møbelben kan de købes separat.
ATTICCO Høj er 105 cm i højden. Løsningen henvender sig til rum med høje skunke (større end 130 cm).

ATTICCO indbygningsmøbel består af et korpus og et funktionselement. Det indbyggede møbel sammensættes af korpus i 2 bredder på hhv. 40 og 80 cm. Smalleste møbel er 40 cm – bredeste møbel bestemmer du!

ATTICCO Høj kan altid sammensættes som reol og skab. Men kun det hele korpus leveres med skuffer.

ATTICCO Høj – Hel korpus:

 • Reol – har 6 hylderum der hver har plads til 5 ringbind.
 • Skab – er reol-varianten udstyret med 2 låger i front. Lågerne åbnes ved et let tryk på fronten og har ikke behov for greb.
 • Skuffemøbel – er med 5 skuffer. Skufferne har 80% deludtræk med trykfunktion, hvilket betyder at skufferne åbnes ved et let tryk på fronten og har dermed ikke behov for greb. Skuffernes grundmål er (BxD): 71×29 cm, 71×39 cm og 3 skuffer a 71×54 cm.

ATTICCO anbefaler at man ikke belaster et korpus med mere end 40 kg. ATTICCO skuffeudtræk er godkendt til 25 kg. ATTICCO produceres ved brug af de bedste MDF trækvaliteter i 15 mm for både korpus og inddækning. Alle overflader er fuld-lakerede. Der stilles store krav til leverandører af skuffeudtræk, beslag og forankringsjern, hvilket sikrer let samling, betjening og lang levetid. ATTICCO fremstilles hos en FSC®-certificeret producent af køkkenfronte og specialdele til møbler.

Obs! Vær opmærksom på om der er specielle krav til brandsikring ved brydning af skunkvæggen – specielt i etageejendomme.

Freestanding Furniture - Low

ATTICCO Freestanding Furniture Low is for placement up along the skunk wall and sloping wall. The furniture has a fixed top plate of 31.9 cm in depth and a length corresponding to the furniture. Furniture legs are included that are flexible in height from 7 to 25 cm.
Furniture body on ATTICCO Low is 72 cm in height incl. topplade but excl. furniture legs.

ATTICCO Lichen is composed in the width of half and whole corpora of resp. 40 and 80 cm. The furniture is covered by top plate and 2 x side plate. The smallest free-standing piece of furniture is 43 cm and the widest is 323 cm

ATTICCO Lids can always be assembled as a bookcase and cabinet. But only the whole body comes with drawers.

ATTICCO Low – Full body:

 • Bookcase – has 4 shelf spaces, each with room for 5 ring binders.
 • Cabinet – is the bookcase variant equipped with 2 doors in front. The doors are opened by a light pressure on the front and do not need grips.
 • Drawer furniture – has 3 drawers. The drawers have 80% partial pull-out with pressure function, which means that the drawers open with a light pressure on the front and thus do not need a handle. The basic dimensions of the drawers are (WxD): 71 × 29 cm, 71 × 49 cm and 71 × 54 cm,

ATTICCO recommends that you do not load a body with more than 40 kg. ATTICCO drawer pull-out is approved for 25 kg. ATTICCO is produced using the best MDF wood grades in 15 mm for both body and covering. All surfaces are fully lacquered. Great demands are placed on suppliers of drawer pull-outs, fittings and anchoring irons, which ensures easy assembly, operation and long service life. ATTICCO is manufactured by an FSC®-certified manufacturer of kitchen fronts and special parts for furniture.

free low vertical

Freestanding furniture - High

ATTICCO Freestanding Furniture High is for placement up along the skunk wall and sloping wall. The furniture has a fixed top plate of 31.9 cm in depth and a length corresponding to the furniture. Furniture legs are included that are flexible in height from 7 to 25 cm.

Furniture body on ATTICCO Low is 106.5 cm in height incl. top plate men excl. furniture legs.

ATTICCO High is composed in the width of half and whole corpus of resp. 40 and 80 cm. The furniture is covered by top plate and 2 x side plate. The smallest free-standing piece of furniture is 43 cm and the widest is 323 cm

ATTICCO High can always be put together as a bookcase and cabinet. But only the whole body comes with drawers.

ATTICCO High – Full body:

 • Bookcase – has 6 shelf spaces, each with room for 5 ring binders.
 • Cabinet – is the bookcase variant equipped with 2 doors in front. The doors are opened by a light pressure on the front and do not need grips.
 • Drawer furniture – has 5 drawers. The drawers have 80% partial pull-out with pressure function, which means that the drawers open with a light pressure on the front and thus do not need a handle. The basic dimensions of the drawers are (WxD): 71 × 29 cm, 71 × 39 cm and 3 drawers of 71 × 54 cm.

For the high piece of furniture, a hanger bar with a headroom of approx. 94 cm

ATTICCO recommends that you do not load a body with more than 40 kg. ATTICCO drawer pull-out is approved for 25 kg. ATTICCO is produced using the best MDF wood grades in 15 mm for both body and covering. All surfaces are fully lacquered. Great demands are placed on suppliers of drawer pull-outs, fittings and anchoring irons, which ensures easy assembly, operation and long service life. ATTICCO is manufactured by an FSC®-certified manufacturer of kitchen fronts and special parts for furniture.

Built-in furniture - Mini

ATTICCO Built-in furniture Mini is integrated behind an existing or new skunk wall. The furniture is delivered with a middle plate, 2 doors and 2 shelf plates. The furniture’s 2 doors are pulled into the furniture and are in front at the level of the furniture’s sides and intermediate plate. The geometry of the furniture enables an easy and beautiful installation in the wall, and does not require any final covering. The furniture is placed on a self-made plinth. Alternatively, furniture legs can be purchased.

The solution is aimed at rooms with low to medium high skunks. The furniture has the dimensions: The height is 60.0 cm, the width is 70.0 cm and the depth at the bottom plate is 50.0 cm and at the top plate 14.0 cm (outer dimensions).

The body comes with 2 doors (56.4 x 32.1 cm) which are located in the two vertical rooms and so that the front of the door follows the front edge of the furniture’s sides and intermediate plate. The doors are opened via push-out brackets, so handles are not necessary. The furniture also works PERFECTLY without the use of doors – like REOL.

The two shelf plates can be placed in 2 positions. Center location divides the closet space in height into 2 x 27.75 cm. High location gives 32.5 cm height in the lower compartment (provides space for A4 folders) and 23 cm height at the top.

ATTICCO recommends that you do not load a body with more than 40 kg. ATTICCO is produced using the best MDF wood grades in 16 mm. All surfaces are fully lacquered. Great demands are placed on suppliers of fittings and anchoring irons, which ensures easy assembly, operation and long service life. ATTICCO is manufactured by an FSC®-certified manufacturer of kitchen fronts and special parts for furniture.

NOTE! Pay attention to whether there are special requirements for fire protection when breaking the skunk wall – especially in multi-storey buildings.

Built-in furniture - Low

ATTICCO Built-in furniture is integrated behind an existing or new skunk wall, so that only the front of bookcase compartments, doors or drawer fronts are visible. Furniture legs are not included. The furniture is placed on a plinth. If furniture legs are desired, they can be purchased separately.
ATTICCO Low is 70.5 cm in height. The solution is aimed at rooms with medium-high skunks (larger than 95 cm).

ATTICCO built-in furniture consists of a body and a functional element. The built-in furniture is composed of corpus in 2 widths of resp. 40 and 80 cm. The smallest piece of furniture is 40 cm – you decide on the widest piece of furniture!

ATTICCO Lids can always be assembled as a bookcase and cabinet. But only the whole body comes with drawers.

ATTICCO Low – Full body:

 • Bookcase – has 4 shelf spaces, each with room for 5 ring binders.
 • Cabinet – is the bookcase variant equipped with 2 doors in front. The doors are opened by a light pressure on the front and do not need grips.
 • Drawer furniture – has 3 drawers. The drawers have 80% partial pull-out with pressure function, which means that the drawers open with a light pressure on the front and thus do not need a handle. The basic dimensions of the drawers are (WxD): 71 × 29 cm, 71 × 49 cm and 71 × 54 cm.

ATTICCO recommends that you do not load a body with more than 40 kg. ATTICCO drawer pull-out is approved for 25 kg. ATTICCO is produced using the best MDF and HDF wood grades in the dimensions 15 mm for resp. body and cover. All surfaces are lacquered. Only the best fittings and anchoring irons are used, which ensures easy assembly and subsequent easy operation and long service life. ATTICCO is manufactured by an FSC®-certified furniture manufacturer.

Note! Pay attention to whether there are special requirements for fire protection when breaking the skunk wall – especially in multi-storey buildings.

Built-in furniture - High

ATTICCO Built-in furniture is integrated behind an existing or new skunk wall, so that only the front of bookcase compartments, doors or drawer fronts are visible. Furniture legs are not included. The furniture is placed on a plinth. If furniture legs are desired, they can be purchased separately.
ATTICCO Height is 105 cm in height. The solution is aimed at rooms with high skunks (larger than 130 cm).

ATTICCO built-in furniture consists of a body and a functional element. The built-in furniture is composed of corpus in 2 widths of resp. 40 and 80 cm. The smallest piece of furniture is 40 cm – you decide on the widest piece of furniture!

ATTICCO High can always be put together as a bookcase and cabinet. But only the whole body comes with drawers.

ATTICCO High – Full body:

 • Bookcase – has 6 shelf spaces, each with room for 5 ring binders.
 • Cabinet – is the bookcase variant equipped with 2 doors in front. The doors are opened by a light pressure on the front and do not need grips.
 • Drawer furniture – has 5 drawers. The drawers have 80% partial pull-out with pressure function, which means that the drawers open with a light pressure on the front and thus do not need a handle. The basic dimensions of the drawers are (WxD): 71 × 29 cm, 71 × 39 cm and 3 drawers of 71 × 54 cm.

ATTICCO recommends that you do not load a body with more than 40 kg. ATTICCO drawer pull-out is approved for 25 kg. ATTICCO is produced using the best MDF wood grades in 15 mm for both body and covering. All surfaces are fully lacquered. Great demands are placed on suppliers of drawer pull-outs, fittings and anchoring irons, which ensures easy assembly, operation and long service life. ATTICCO is manufactured by an FSC®-certified manufacturer of kitchen fronts and special parts for furniture.

Note! Pay attention to whether there are special requirements for fire protection when breaking the skunk wall – especially in multi-storey buildings.

Verified by MonsterInsights