Combine furniture features and see your favorite expression

Build up to 5 bodies with the design tool. NOTE no limitations in width in reality.

Drag the furniture features you wish down to the sloped wall picture and drop it.

NOTE When you receive your furniture, you can STILL freely choose a new order of function in the furniture.

Your customization: Builtin mini

Pick function

Continue

Indbygget møbel - Mini

ATTICCO Indbygningsmøbel Mini integreres bag en eksisterende eller ny skunkvæg. Møblet leveres med mellemplade, 2 låger og 2 hyldeplader. Møblets 2 låger er trukket ind i møblet og er i front i niveau med møblets sider og mellemplade. Møblets geometri muliggør en let og smuk montage i væggen, og forudsætter ingen afsluttende inddækning. Møblet placeres på egen tilvirket sokkel. Alternativt kan møbelben tilkøbes.

Løsningen henvender sig til rum med lave til medium høje skunke. Møblet har dimensionerne: Højden er 60,0 cm, bredden er 70,0 cm og dybden ved bundpladen er 50,0 cm og ved toppladen 14,0 cm (ydre mål).

Til korpus følger 2 låger (56,4 x 32,1 cm) der er placeret i de to lodrette rum og således at lågens front følger forkant af møblets sider og mellemplade. Lågerne åbnes via push-out beslag, hvorfor greb ikke er nødvendige. Møblet fungerer også PERFEKT uden brug af låger – som REOL.

De to hyldeplader kan placeres i 2 positioner. Center-placering deler skabsrummet i højden i 2 x 27,75 cm. Høj placering giver 32,5 cm højde i nederste rum (giver plads til A4-mapper) og 23 cm højde øverst.

ATTICCO anbefaler at man ikke belaster et korpus med mere end 40 kg. ATTICCO produceres ved brug af de bedste MDF trækvaliteter i 16 mm. Alle overflader er fuld-lakerede. Der stilles store krav til leverandører af beslag og forankringsjern, hvilket sikrer let samling, betjening og lang levetid. ATTICCO fremstilles hos en FSC®-certificeret producent af køkkenfronte og specialdele til møbler.

OBS! Vær opmærksom på om der er specielle krav til brandsikring ved brydning af skunkvæggen – specielt i etageejendomme.

Built-in furniture - Mini

ATTICCO Built-in furniture Mini is integrated behind an existing or new skunk wall. The furniture is delivered with a middle plate, 2 doors and 2 shelf plates. The furniture’s 2 doors are pulled into the furniture and are in front at the level of the furniture’s sides and intermediate plate. The geometry of the furniture enables an easy and beautiful installation in the wall, and does not require any final covering. The furniture is placed on a self-made plinth. Alternatively, furniture legs can be purchased.

The solution is aimed at rooms with low to medium high skunks. The furniture has the dimensions: The height is 60.0 cm, the width is 70.0 cm and the depth at the bottom plate is 50.0 cm and at the top plate 14.0 cm (outer dimensions).

The body comes with 2 doors (56.4 x 32.1 cm) which are located in the two vertical rooms and so that the front of the door follows the front edge of the furniture’s sides and intermediate plate. The doors are opened via push-out brackets, so handles are not necessary. The furniture also works PERFECTLY without the use of doors – like REOL.

The two shelf plates can be placed in 2 positions. Center location divides the closet space in height into 2 x 27.75 cm. High location gives 32.5 cm height in the lower compartment (provides space for A4 folders) and 23 cm height at the top.

ATTICCO recommends that you do not load a body with more than 40 kg. ATTICCO is produced using the best MDF wood grades in 16 mm. All surfaces are fully lacquered. Great demands are placed on suppliers of fittings and anchoring irons, which ensures easy assembly, operation and long service life. ATTICCO is manufactured by an FSC®-certified manufacturer of kitchen fronts and special parts for furniture.

NOTE! Pay attention to whether there are special requirements for fire protection when breaking the skunk wall – especially in multi-storey buildings.

Verified by MonsterInsights